Aktualizacja regulaminu Konkursu

16 grudnia 2021 r.

Informujemy, że po licznych konsultacjach ze środowiskiem dramatopisarskim wprowadziliśmy istotną aktualizację do Regulaminu Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza.

Do konkursu zostaną dopuszczeni nie tylko Autorzy, którzy legitymują się autorstwem przynajmniej jednego wcześniej opublikowanego (z nadanym numerem ISBN) utworu literackiego, ale także ci, których utwór wystawiony został na scenie teatru repertuarowego. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w zakładce ’REGULAMIN’.

Dziękujemy za wszelkie zgłaszane uwagi dotyczące Regulaminu Konkursu i zapraszamy kolejnych Autorów do nadsyłania utworów – termin naboru upływa 31 marca 2022 roku. 


29 listopada 2021 r.

informujemy, że do Regulaminu Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza wprowadzono zmiany aktualizacyjne. 
Autorzy, których utwory nie zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu, zostaną o tym poinformowani pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w Zgłoszeniu.


9 listopada 2021 r.

informujemy, że do Regulaminu Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza wprowadzono zmiany aktualizacyjne.
Autorów przesyłających utwory do konkursu od 10.11.2021 r. prosimy o dołączanie nośników elektronicznych z zapisanym utworem w formacie .pdf (zgodnie z zapisami w paragrafie 2, punkty 6 i 8).
 

28 października 2021 r.

Informujemy, że do Regulaminu Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza wprowadzono zmiany aktualizacyjne.

Powrót na górę
Skip to content