Przypominamy o upływającym terminie naboru tekstów w II edycji Konkursu

Przypominamy o zbliżającym się terminie nadsyłania utworów 

fot. A.Hawałej

Na teksty w II edycji Konkursu czekamy do 20 marca 2023 r.

Nagroda Dramaturgiczna im. Tadeusza Różewicza ma na celu
wspieranie twórców piszących dla teatru oraz promocję najbardziej wartościowych
zjawisk zachodzących we współczesnej dramaturgii polskiej. Jurorami Konkursu są
Małgorzata Sikorska – Miszczuk, Zyta Rudzka, Beniamin Bukowski, Roman Pawłowski i Paweł Szkotak. Do II edycji  mogą zostać zgłoszone utwory dramatyczne przeznaczone do wystawienia w teatrze, napisane w języku polskim przez autorów posiadających w swoim dorobku przynajmniej jeden wcześniej opublikowany (z nadanym numerem ISBN) utwór literacki i/lub  wystawiony na scenie teatru repertuarowego. Zgłaszany do Konkursu tekst nie może być wcześniej publikowany, ani wystawiony w formie sztuki teatralnej. Laureatką pierwszej edycji Konkursu jest Małgorzata Maciejewska, autorka sztuki „Feblik”.

Konkurs o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza składa się z trzech etapów. W etapie pierwszym Komisja Kwalifikacyjna dokona wstępnej oceny nadesłanych tekstów, wybierając spośród nich 20 utworów, przekazując je do dalszej oceny Kapitule Nagrody. W etapie drugim, spośród utworów zarekomendowanych przez Komisję Kwalifikacyjną, Kapituła Nagrody wybierze trzy teksty, kwalifikując je do finału Konkursu (ogłoszenie finalistów nastąpi do 30 września 2023 r.). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada 2023 r. Na laureata Konkursu czeka nagroda w wysokości 50 000zł. 

Kontakt:  konkurs@nagrodarozewicza.pl  

Powrót na górę
Skip to content