112 dramatów w III edycji Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza

W Teatrze Miejskim w Gliwicach zakończył się nabór utworów do III edycji Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza. Zgłoszono 112 utworów. W najbliższych tygodniach przeczyta je sześcioosobowa Komisja Kwalifikacyjna, która wybierze 20 najlepszych dramatów i skieruje do kolejnego etapu.

Gliwicki Konkurs wyróżnia się tym, że na każdym z trzech etapów jurorom nie są znane nazwiska autorów, co jest rękojmią bezstronności, a zarazem profesjonalizmu – utwory są oceniane wyłącznie na podstawie walorów literacko-teatralnych. Nazwiska finalistów poznamy dopiero w listopadzie po wyborze przez pięcioosobową Kapitułę Konkursu trzech najlepszych sztuk, a następnie otwarciu kopert z personaliami twórców. Tytuł zwycięskiego utworu oraz jego autora poznamy dopiero podczas listopadowej uroczystości organizowanej na Scenie Kameralnej Teatru Miejskiego.

Konkurs przynosi dramatopisarzom, prócz pewnego splendoru, również wymierne korzyści. Oprócz sporej nagrody finansowej, wydania wyróżnionych tekstów w formie książkowej rozsyłanej do recenzentów, krytyków i instytucji, podejmujemy się także realizacji nagrodzonej sztuki. „Feblik” wyprodukowany przez nas w formie audiowizualnej  będzie emitowany w TVP Kultura. Cieszy mnie także niezmiernie, gdyż właśnie teraz trwają próby w Teatrze Narodowym w Warszawie nad scenicznym wystawieniem „Feblika” w reżyserii Leny Frankiewicz. To wszystko sprawia, że jak sądzę skutecznie wywiązujemy się z naszego zasadniczego zamierzenia jakim jest wspieranie autorów piszących dla teatru.   – mówi Grzegorz Krawczyk, dyrektor teatru i przewodniczący Rady Programowej Konkursu.

Powrót na górę
Skip to content